Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

BOP ELEVATOR NR. 2

Offshore og Marine

BOP elevatoren bruges til at håndtere BOP stacken. BOP’en eller Blow Out Preventer er en del af det system, der på oliesprog hedder “Well control” forud over at være en stor sikkerhedsventil, er det også her, man udtager måledata fra processen, samt indfører og udtager “boremudder” som bruges i store mængder under boreprocessen. På grund af de store tryk, der arbejdes med under boreprocesserne, findes der meget store BOP’er. Denne BOP elevator kan operere med en BOP, der vejer op til 250 tons. 

Vi har produceret hele elevatoren inklusiv montering af hydrauliksystemet. Alle komponenter er malet på eget malerværksted, efter gældende offshore standarter.  Der er udført afsluttende test af elevatoren inden levering til kunden.

Kontaktpersoner:

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

TOM CHRISTENSEN
T: 21 21 55 71
M: tc@hsm.dk

MADS MÜLLER-HANSEN
T: 22 43 75 24
M: mmh@hsm.dk