Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

den Nye lillebæltsbro

Broservice

Vi har siden efteråret 2021 udført svejsereparation af udmattelsesrevner i brodækket på Den nye Lillebæltsbro. Opgaven blev udført i tæt samarbejde med Nordisk Svejsekontrol, der identificerede revnerne og efter udført svejsereparation inspicerede og godkendte de arbejdet. Ligeledes har vi haft en ekstern leverandør til at forestå afrensning af asbest- og blyholdig maling.

Arbejdet blev udført under yderst vanskelige forhold og der var høj fokus på sikkerhed, idet vi arbejdede med direkte afspærring af motorvejen i forbindelse med arbejdsopgaven.

Kontaktpersoner:

NIELS ASKEHAVE
T: 28 94 12 84
M: nas@hsm.dk

.