Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

IC4 tagadgang i kastrup

Arbejder ved banen

Totalentreprisen er opdelt i 3 etaper.
Hvor den 1. etape er en kopi af eksisterende anlæg i spor 41, som HSM konstruerede, producerede og monterede, tilbage i 2011.

Etape 2 og 3 skal projekters på ny, da søjlerne skal placeres anderledes på denne del af sporet.

Vi skal i alt producere 960 m ristegangareal som skal monteres på ca. 144 søjler.
En anden del af projektet er: 

  • 500 meter gangareal/klapriste til smøregrav
  • 6 pumpestationer med slangeruller for olieaftapning
  • 280 meter rørføring i alt mellem pumpestationerne 

Kontaktpersoner:

NICK PALK
T: 30 94 14 72
M: np@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk