Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

 

 

HSM Industri A/S er certificeret efter:

DS/EN ISO 9001:2015
FC certifikat nr. FC-9001-10422

DS/EN ISO 3834-2:2021
FC certifikat nr. FC-3834-12161

Certifikaternes gyldighedsområde:
Fremstilling af svejste stål- og aluminiumskonstruktioner. Trykbærende udstyr, rør og beholdere. Overfladebehandling efter kundespecifikation.

DS/EN 1090-1:2009 + AC:2011
FC certifikat nr. 0200-CPR-8189 version 1

  • Deklareringsmetode 1, 2, 3a & 3b iht. tabel A.1 
  • Produktionsstandard: DS/EN 1090-2 + DS/EN 1090-3 + DS/EN 1090-4 + DS/EN 1090-5
  • Udførselsklasser: EXC 1, EXC 2, EXC 3 & EXC 4

Processer: Svejsning, beregning og konstruktion
Overfladebehandling, valsning, bukning, klipning,
Lokning/boring, varmretning & montage.

Download certifikat: DS/EN ISO 9001:2015 (UK) her 

Download certifikat: DS/EN ISO 9001:2015 (DK) her 

Download certifikat: DS/EN ISO 3834-2:2021 (UK) her 

Download bilag1: DS/EN ISO 3834-2:2021 (UK) her 

Download certifikat: DS/EN ISO 3834-2:2021 (DK) her

Download bilag 1: DS/EN ISO 3834-2:2021 (DK) her

Download certifikat: EN 1090-1:2009 + A1:2011 her

Nullifire konstruktiv brandsikring certifikat 

Certifikaternes gyldighedsområde:
Nullifire S707-60 HF er en vandbaseret brandmaling
til brandbeskyttelse af indvendige bærende stålkonstruktioner.
Brandklasse: R30, R60, R90 og R120

Download certifikat: Konstruktiv brandsikring her