Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

renovering af stibro, torsøvej

Broer

Broen blev højtryksspulet med 3.000 bar, for at få den gamle kunststofbelægning af. Derefter sandblæst, repareret hvor det var nødvendigt, overfladebehandlet og til sidst blev der lagt ny kunststofbelægning på gangarealerne. Arbejdet inkl. de- og genmontage blev udført på kort tid. 

Kontaktpersoner:

MICHAEL FONVIG HALD
T: 61 51 71 91
M: mh@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk

MIKKEL A. RASMUSSEN
T: 31 41 93 13
M: mar@hsm.dk