Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Historie

Om os

HSM Industri A/S blev grundlagt den 15. april 1975 af Esben Møller under navnet Hammelev Smedie. 

Esben Møller overtog, mens han endnu var i smedelære og kun 19 år gammel, sin mesters forretning. Pladsen blev hurtigt for trang og et par år senere byggede han et nyt smedeværksted. I starten var det mest landmændene, der skulle have repareret landbrugsredskaber, men ret hurtigt blev kundekredsen udvidet til de store industrier i Grenaa. Flere blev ansat og en ny udvidelse i Hammelev fulgte. Få år senere var pladsen igen for trang, og virksomheden flyttede i april 1997 til de nuværende lokaler på Bredstrupvej i Grenaa. I dag er kundekredsen udvidet betydeligt i både ind- og udland og arbejdsopgaverne er mangeartede. Vi beskæftiger i dag ca. 200 personer. 

Lidt om vores historie og milepæle:

 

2019

Klargøringscenter til Kastrup

Vi har vundet ombygning af eksisterende forsyningsfaciliteter i spor 43 på Klargøringscenter Kastrup. Opgaven er en totalentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Vi har Aarsleff Rail med som underleverandør.

- Overdækning af krangårde.
Vi mangler plads og har derfor valgt at overdække 2 af vores krangårde.

Ved årsskiftet vil vi råde over et samlet produktionsareal under tag på ca. 12.000 m²

 

2018

Viborg Baneby

HSM Industri har haft stålentreprisen i dette spændende byudviklingsprojekt ved Viborg Banegård. Hele projektet indeholdt Hærvejsbroen, Biblioteksbroen, Hærvejstrappen, 2 små trapper, 3 stk. elevatortårne samt 1 km rækværk. 

- Østre Gasværk
I forbindelse med renovering af Østre Gasværk bliver den runde bygning fuldstændig ryddet indvendig. Den såkaldte rig (hvori der blandt andet hænger lamper og scenografi) forsvinder og HSM Industri er i fuld gang med at producere en ”edderkop” som bliver en integreret del af bygningens vægge, en konstruktion der følger og underbygger den oprindelige form på bygningen.

Målet er, at konstruktionen fremhæver det oprindelige rum med en så spinkel og elegant konstruktion som muligt. Tanken er at genskabe oplevelsen af det smukke kuppelrum, også når teaterlamperne tændes.

Denne nye konstruktion vil løse de håndgribelige, tekniske problemer og ydermere udnytte det rå rums enorme potentiale maksimalt. "Edderkoppen" vil i fremtiden kunne bære 40 tons teaterudstyr.

 

2017

Vi leverer den første helikopterplatform

En 70 tons tung helikopterplatform, der måler 31 meter i diameter skal placeres på et 15 meter højt tårn.

Helikopterplatformen har indbygget gulvvarme, så man på den måde sikre sig, at der ikke dannes is på landingsbanen i vinterhalvåret. 

Skejby Sygehus forventer, at der lander 11 redningshelikopter i døgnet med akut hjertepatienter.

 

2016

HSM Industri og AAT danner et nyt selskab

HSM Industri, Aalsrode Tømrerfirma og Arkikon skal levere 12 containerboliger, der skal huse IT-studerende fra Viden Djurs i Grenaa.

HSM Industri og Aalsrode Tømrerfirma satte den 15. april underskrifter på et dannelsen af et nyt selskab, der skal specialisere sig i at lave fleksible containerboliger.

- Stålprisen 2016 går til HSM Industri
Vi er af DSI (Dansk Stål Institut) tildelt stålprisen 2016 for vores deltagelse og udførelse af stålentreprisen på Søfartsmuseet i Helsingør.

Stålprisen 2016 gik samlet til teamet:

  • BIG – Bjarke Ingels Group - som arkitekt
  • Rambøll  - som ingeniør
  • HSM Industri A/S -  som stålentreprenør. 

Prisen blev uddelt ved Ståldagen 2016 (DSI arrangement) den 10. november 2016, og HSM Industri var repræsenteret af Michael Hald og Niels Peter Steffensen.

- HSM Industri har netop leveret BOP Elevator nr. 10
Der er brugt tusindvis af timer i projektet. Flere tusinde stumper er sat sammen, inden vi kunne rette et stolt blik på BOP Elevatoren på 126 tons.

Produktionen startede tilbage i marts 2015. BOP Elevator nr. 10 kan løfte 300 tons.

 

2015

- Onsdag den 15. april kunne Esben Møller og HSM Industri fejre 40-års jubilæum. Det lykkedes at samle 200 af vores medarbejdere i kantinen til kaffe og lagkage kl. 15. Der blev holdt taler og givet gaver. Det var en rigtig fin og hyggelig eftermiddag.    

- HSM Industri vandt stålentreprisen på dette nye topmoderne og supersikrede Storstrøm Fængsel på Nordfalster med kapacitet til 250 indsatte. 

- Salling Tårnet er en donation fra Salling Fondene, det er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter og produceret på HSM Industris egen fabrik i Grenaa. Udsigtstårnet bevæger sig fra kajkanten op til en fremskudt balkon, ud over Bassin 7 i Århus Havn. Udsigtstårnet kommer, med sine fine hvide hullede stålplader til at fremstå som en origami.

Den 80 tons tunge konstruktion sejlede fra Grenaa Havn en smuk sommermorgen.  Karin Salling og tidligere stadsarkitekt fra Århus Gøsta Knudsen overværede da store BMS kraner løftede udsigtstårnet på plads. HSM Industris montageteam fik nemt og gnidningsløst monteret tårnet på fundamentet.

- Vi har leveret 1179 stelere til Ny Nørreport Station.
Stelerne er blevet monteret i takt med, at Københavns Kommune entreprenører har færdiggjort de såkaldte cykelbede, som danner tag over indgangen til den nye Metro.

- Vi fik ordre på at producere og montere en ny trappe i tårnet på Kalø Slotsruin. Projektet er en del af Realdanias kampagne ”Stedet Tæller” hvorunder fokusområdet ”Steder i landskabet” skal vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet.

 

2014

- Vi indgik en aftale med Københavns Kommune om de to kanalbroer for hhv. Tranggraven/Christianshavns kanal og Proviantmagasingraven. Arbejdet med Kanalbroerne gik i stå, da først entreprenøren E. Pihl & Søn og siden deres underleverandør, VSB, gik konkurs.

- Vi bliver hovedsponsor for FC Djursland

 

2013

Vi bygger et 600 m² stort overfladebehandlingsanlæg, delt op i maler- og sandblæsehal.

 

2012

Vi bliver certificeret efter:

DS/EN ISO 9001:2008

DS/EN ISO 3834-2:2006

Certifikatets gyldighedsområde: Fremstilling af stålkonstruktioner, offshore udstyr og trykbærende anlæg.

 

2011

Operapavillon

Vi bliver totalentreprenør på en operapavillon til Operaen i København. Pavillonen er en gave fra A. P. Møllerfonden til Københavns kommune. C. F. Møller har designet pavillonen der udvendigt er beklædt med kobber. Det indvendige loft er beklædt med egetræ, som brydes af et smukt ovenlys vindue med indkoopereret stålstjerne. Operapavillonen kan anløbes af to vandbusser på en gang og via en kobber beklædt landgangsbro, kan man gå tørskoet i land. Pavillonen blev transporteret fra Grenaa Havn til Hovedstaden med slæbebåd.

 

2010

Grenaa Skibsværft

Vi køber Grenaa Skibsværft som bliver et selvstændigt datterselskab af HSM Industri A/S. Kenny Mathiessen er den nye daglige leder. Kenny kommer fra en stilling hos HSM Industri som projektleder. 

 

2008-10

Kulturværftet i Helsingør 

Vi har vundet stålentreprisen på det meget ekstravagante kulturværft i Helsingør, som tegnet af Aart Architects i Århus.

Detailtegningerne til bygningsstål, tag- og facadekonstruktioner i pyramide- og diamantformer er tegnet i teknisk afdeling hos os. Alle de specielle og komplicerede konstruktioner er produceret på fabrikken og monteret færdigt på kulturværftet af vores egne montører.

Samlet forbrug af stål er 650 ton. 

 

2006

Hovedbanegården i København

Vi har i januar måned vundet stålentreprisen på renovering af stålkonstruktionerne på Hovedbanegården i København. Det er en opgave på 90.000 timer over de næste to år. Det er den største enkelte ordre nogensinde. Dobbelt så stor som Ny Ellebjerg Station i Valby.

 

2005

Ny Ellebjerg Station i Valby

Vi vandt stålentreprisen som omfatter broer, elevatortårne, trapper mv. til Ny Ellebjerg Station. To af stålkonstruktionerne er 43 meter lange og 120 tons tunge. 

Stationen skal være det fremtidige knudepunkt for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, og brokonstruktionen fra os udgør et vigtigt element i denne plan. E. Phil & Søn A/S er hovedentreprenør i konsortiet Pihl-Aarsleff J.V. 

 

2002 

Vi indtræder i ejerkredsen af BP Electric A/S

BP Electric er en moderne virksomhed, som udfører alle typer el-installationsopgaver fra mindre om- og tilbygninger til store komplekse erhvervs- og industriinstallationer. BP Electric A/S har afdelinger i Grenaa, Nimtofte og Århus.

- Vi køber andel i GSM (Grenaa Smedie & Maskinfabrik)
GSM A/S er en maskinfabrik med en allround maskinpark, som gør det muligt at løse de fleste opgaver inden for stål- og maskinkonstruktioner.

 

2001

Miljø diplom

Vi modtager Grenaa Kommunes miljøledelsesdiplom
Vi har en indarbejdet miljøpolitik, hvor der systematisk arbejdes med forbedringer gennem et miljøledelsessystem. Som anerkendelse for dette arbejde fik vi Grenaa Kommunes Miljødiplom for en ekstraordinær god miljøindsats.

-Hæderspris
Esben Møller modtager DS Håndværk og Industris hæderspris Den Gyldne Ambolt.
Begrundelsen er, at Esben Møller har gjort en enestående indsats inden for dansk erhvervsliv og for skabelsen af en ekspansiv, miljøvenlig og højteknologisk virksomhed.

 

1999 

Opkøb af Krüger virksomhed

Vi køber den tidligere Krüger-smedevirksomhed Basolith A/S i Holbæk. Basolith har stor know-how inden for vandbehandling til vandværker, svømmebade, secondavandsystemer og springvand. Derudover udfører Basolith plastmontage og -svejsning i alle plastmaterialer til CO2 afluftere, automatiske og manuelle kemikaliestationer.

- De første olieerfaringer høstes
Den første leverance af såkaldte fingerboards, der er holdere som fastgør borerørene på en olierig, bliver leveret til Offshore industrien i Norge.

 

1997

Vi køber TOP-Isolering A/S

TOP Isolerings speciale er teknisk isolering. Opgaverne, som virksomheden løser, spænder vidt inden for lyd, kulde, varmeisolering og ventilation.

 

1996

Vi køber Grenaa Hydraulik A/S

Grenaa Hydrauliks speciale er hydraulik og pneumatik. Alle opgaver udføres indenfor hydrauliske anlæg. Grenaa Hydraulik udfører også lovpligtige tilsyn med trucks, lifte, kraner og trykluftanlæg.

- Vi flytter virksomheden
HSM Industri A/S flytter til Bredstrupvej 50 i Grenaa. Produktionsfaciliteterne i Hammelev er efter flere udvidelser blevet for trange. Vi råder nu over ca. 6000 m2 under tag. 

 

1995

Kunst så det klodser

Fem milimeter plade. Fem gange fem meter på hver led. Fem tons stykket er vægten, og strengt symetrisk fra en - og kun en - synsvinkel. HSM medsponsorerer og bygger Per Arnoldis designede skulptur til Grenaa.

 

1991

Damptransmissionsledning 

Fremstilling og montering af 1,6 km damptransmissionsledning, Ø500 mm fra Grenaa Kraftvarmeværk til SCA Djursland.

 

1988

Vi skifter navn

Hammelev Smedie- & Maskinværksted A/S skifter navn til HSM Industri A/S.

 

1975

HSM ser dagens lys

Som nyudklækket svend hos lansbysmeden i Hammelev overtager Esben Møller sin mesters smedje.