Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Historie

Om os

HSM Industri A/S blev grundlagt den 15. april 1975 af Esben Møller under navnet Hammelev Smedie. 

Esben Møller overtog, mens han endnu var i smedelære og kun 19 år gammel, sin mesters forretning. Pladsen blev hurtigt for trang og et par år senere byggede han et nyt smedeværksted. I starten var det mest landmændene, der skulle have repareret landbrugsredskaber, men ret hurtigt blev kundekredsen udvidet til de store industrier i Grenaa. Flere blev ansat og en ny udvidelse i Hammelev fulgte. Få år senere var pladsen igen for trang, og virksomheden flyttede i april 1997 til de nuværende lokaler på Bredstrupvej i Grenaa. I dag er kundekredsen udvidet betydeligt i både ind- og udland og arbejdsopgaverne er mangeartede. Vi beskæftiger i dag ca. 225 personer. 

Lidt om vores historie og milepæle:

2011

Operapavillon

Vi bliver totalentreprenør på en operapavillon til Operaen i København. Pavillonen er en gave fra A. P. Møllerfonden til Københavns kommune. C. F. Møller har designet pavillonen der udvendigt er beklædt med kobber. Det indvendige loft er beklædt med egetræ, som brydes af et smukt ovenlys vindue med indkoopereret stålstjerne. Operapavillonen kan anløbes af to vandbusser på en gang og via en kobber beklædt landgangsbro, kan man gå tørskoet i land. Pavillonen blev transporteret fra Grenaa Havn til Hovedstaden med slæbebåd.

2010

Grenaa Skibsværft

Vi køber Grenaa Skibsværft som bliver et selvstændigt datterselskab af HSM Industri A/S. Kenny Mathiessen er den nye daglige leder, Kenny kommer fra en stilling hos HSM Industri som projektleder. 

2008-10

Kulturværftet i Helsingør 

Vi har vundet stålentreprisen på det meget ekstravagante kulturværft i Helsingør, som tegnet af Aart Architects i Århus.

Detailtegningerne til bygningsstål, tag- og facadekonstruktioner i pyramide- og diamantformer er tegnet i teknisk afdeling hos os. Alle de specielle og komplicerede konstruktioner er produceret på fabrikken og monteret færdigt på kulturværftet af vores egne montører.

Samlet forbrug af stål er 650 ton. 

2006

Hovedbanegården i København

Vi har i januar måned vundet stålentreprisen på renovering af stålkonstruktionerne på Hovedbanegården i København. Det er en opgave på 90.000 timer over de næste to år. Det er den største enkelte ordre nogensinde. Dobbelt så stor som Ny Ellebjerg Station i Valby.

2005

Ny Ellebjerg Station i Valby

Vi vandt stålentreprisen som omfatter broer, elevatortårne, trapper mv. til Ny Ellebjerg Station. To af stålkonstruktionerne er 43 meter lange og 120 tons tunge. 

Stationen skal være det fremtidige knudepunkt for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, og brokonstruktionen fra os udgør et vigtigt element i denne plan. E. Phil & Søn A/S er hovedentreprenør i konsortiet Pihl-Aarsleff J.V. 

2002 

Vi indtræder i ejerkredsen af BP Electric A/S

BP Electric er en moderne virksomhed, som udfører alle typer el-installationsopgaver fra mindre om- og tilbygninger til store komplekse erhvervs- og industriinstallationer. BP Electric A/S har afdelinger i Grenaa, Nimtofte og Århus.

Vi køber andel i GSM (Grenaa Smedie & Maskinfabrik.)

GSM A/S er en maskinfabrik med en allround maskinpark, som gør det muligt at løse de fleste opgaver inden for stål- og maskinkonstruktioner.

2001

Miljø diplom

Vi modtager Grenaa Kommunes miljøledelsesdiplom

Vi har en indarbejdet miljøpolitik, hvor der systematisk arbejdes med forbedringer gennem et miljøledelsessystem. Som anerkendelse for dette arbejde fik vi Grenaa Kommunes Miljødiplom for en ekstraordinær god miljøindsats.

Hæderspris

Esben Møller modtager DS Håndværk og Industris hæderspris Den Gyldne Ambolt.

Begrundelsen er, at Esben Møller har gjort en enestående indsats inden for dansk erhvervsliv og for skabelsen af en ekspansiv, miljøvenlig og højteknologisk virksomhed.

1999 

Opkøb af Krüger virksomhed

Vi køber den tidligere Krüger-smedevirksomhed Basolith A/S i Holbæk. Basolith har stor know-how inden for vandbehandling til vandværker, svømmebade, secondavandsystemer og springvand. Derudover udfører Basolith plastmontage og -svejsning i alle plastmaterialer til CO2 afluftere, automatiske og manuelle kemikaliestationer.

De første olieerfaringer høstes

Den første leverance af såkaldte fingerboards, der er holdere som fastgør borerørene på en olierig, bliver leveret til Offshore industrien i Norge.

1997

Vi køber TOP-Isolering A/S

TOP Isolerings speciale er teknisk isolering. Opgaverne, som virksomheden løser, spænder vidt inden for lyd, kulde, varmeisolering og ventilation.

1996

Vi køber Grenaa Hydraulik A/S

Grenaa Hydrauliks speciale er hydraulik og pneumatik. Alle opgaver udføres indenfor hydrauliske anlæg. Grenaa Hydraulik udfører også lovpligtige tilsyn med trucks, lifte, kraner og trykluftanlæg.

Vi flytter

HSM INDUSTRI A/S flytter til Bredstrupvej 50 i Grenaa. Produktionsfaciliteterne i Hammelev er efter flere udvidelser blevet for trange. Vi råder nu over ca. 6000 m2 under tag. 

1995

Kunst så det klodser

Fem milimeter plade. Fem gange fem meter på hver led. Fem tons stykket er vægten, og strengt symetrisk fra en - og kun en - synsvinkel. HSM medsponsorerer og bygger Per Arnoldis designede skulptur til Grenaa. 

1991

Damptransmissionsledning 

Fremstilling og montering af 1,6 km damptransmissionsledning, Ø500 mm fra Grenaa Kraftvarmeværk til SCA Djursland.

1988

Vi skifter navn

Hammelev Smedie- & Maskinværksted A/S skifter navn til HSM INDUSTRI A/S.

1975

HSM ser dagens lys

Som nyudklækket svend hos lansbysmeden i Hammelev overtager Esben Møller sin mesters smedje.