Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Kanalbroer til københavns kommune

Broer

HSM Industri og Københavns Kommune indgik i april måned en aftale om de to kanalbroer for hhv. Tranggraven/Christianshavns kanal og Proviantmagasingraven.

Arbejdet med Kanalbroerne gik i stå, da først entreprenøren E. Pihl & Søn og siden deres underleverandør, VSB, gik konkurs.

Aftalen er delt op i to etaper. I første omgang var der tale om en granskningsperiode og projektoptimering i forhold til færdiggørelse af broerne med de brofag, der blev delvist færdigproduceret af VSB. Senere omfattede aftalen også selve færdiggørelsesentreprisen.
Den 15. juni ankom broerne med båd til Grenaa Havn, og ved hjælp af specialtransport blev de kørt til HSM Industri.

Nu er smedene i fuld gang med at producere de sidste ting, inden alle brodelene skal overfladebehandles med en speciel tysk maling. Gang- og cykelstier skal have påført skridsikker belægning. Interne test af åbne/lukke funktionerer på broen skal foretages, inden broelementerne igen transporteres til Grenaa Havn, for at blive sejlet til Københavns Inderhavn. Her vil HSM Industri's montageteam gå i gang med montagen af broelementerne.

Når broerne er færdige, vil de sammen med Inderhavnsbroen forbinde Nyhavn med Christianshavn og Holmen. Kanalbroerne ventes færdige ved årsskiftet 2014–2015. 

Kontaktpersoner:

MICHAEL FONVIG HALD
T: 61 51 71 91
M: mh@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk

MADS MÜLLER-HANSEN
T: 22 43 75 24
M: mmh@hsm.dk