Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

passagerLandgang - pier

Landgangsanlæg

Transitbygning inkl. hydrauliske teleskopgangbroer
PLG-bygningen er designet til at fungere som transitbygning for gående passage­rer via passagerlandgangsbro fra terminalbygning. Bygningen indeholder derud­over depotrum / kølerum for forbrugsvarer og proviant til færgerne. Det udvendige trappetårn fungerer som flugtvejssystem hvis elevator er ude af drift. De to bevæ­gelige hydrauliske teleskopgangbroer er udført som to gitterrammer beklædt med glasfacader overfladebehandlet til korrosionsklasse C5M. 

Kontaktpersoner:

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

MICHAEL HALD
T: 61 51 71 91
M: mh@hsm.dk