Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Etablering af fjernvarme i ramten by

Industritekniske anlæg

Etablering af hoved- og stikledning  til ca. 80 forbrugere fra eksisterende ledningsnet. 

Mængder: 2590 m hovedledning og 1200 m stikledning. 

Kontaktpersoner:

FINN STORGAARD
T: 21 21 55 66
M: fs@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk