Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

NCC RÅSTOFFER

Industriservice

Vi servicerer mange anlæg indenfor sten og grusindustrien. Her er det også vigtigt med hurtig retablering af anlæg efter nedbrud.

Der er stor slidtage på materiellet, derfor er kendskab og indsigt til materialevalg afgørende for at projektet uføres på en optimal måde.