Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

pingvinalæg Kattegatcenter

Bygge og anlæg

Kattegatcentret har udvidet og har fået etableret et pingvinanlæg. Vi vandt stål- og smedeentreprisen på opgaven.

Opgaven har budt på fremstilling, overfladebehandling og montering af bærende bygningsstål og nye sejlspær. Derudover fremstilling og montage af diverse værn , ståltrapper med gelændere, stålristedæk, stålværn og håndlister v/vægge.

Projektet stod færdig til højsæsonens start i 2022.

Kontaktpersoner:

MICHAEL HALD
T: 61 51 71 91
M: mh@hsm.dk