Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Forsyningsanlæg

Arbejder ved banen

Vi har produceret, leveret og monteret forsyningsanlæg til Kalundborg, Odense, Nykøbing F, Helgoland, Padborg, Struer, Esbjerg og Fredericia.

Der har i alle tilfælde været tale om totalentrepriser på fremstilling og montage af komplet forsyningsanlæg til tog. Længderne har varieret fra 44 m til 120 m skærmvæg med elinstallationer, PLC-styringer, aptering med vandtappesteder, olietappesteder og fækaliesugesteder samt produktion og montering af tankanlæg.

Alle entrepriser er udført under skærpede sikkerhedsforhold, da arbejdet er udført opad spor med daglig togdrift.

Kontaktpersoner:

NICK PALK
T: 30 94 14 72
M: np@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk