Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

industriservice

Kompetencer

Vi er parate til at rykke akut ud, når det drejer sig om uforudsete situationer, hvor hurtig retablering af dit produktionsanlæg er påkrævet.

Hvis du har behov for at udjævne produktionsspidser eller få foretaget planlagte rutineeftersyn og vedligeholdelse i ferier, kan du "leje" en del af vores arbejdsstyrke i perioder på dage, uger eller op til flere år. 

Vi forestår Industriservice for mange store industritekniske anlæg.