Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Risteperroner til det meste af landet

Arbejder ved banen

DSB opgraderer infrastrukturanlæg på mange stationer rundt om i landet. Til vedligehold, klargøring og opstilling af togsæt. Der udføres risteperroner med integrerede fremmednetstikstandere for varmeholdelse af togsæt.

HSM har udført risteperroner til Nykøbing Falster, Odense, Kalundborg, Esbjerg, Århus, Aalborg og Fredericia.

Ristene er skridsikre med savtakmønster og er varmgalvaniserede. Risteperroner har pr. 24 m integreret fremmednetstik- stander med 2 stk. udtag.

Alle entrepriserne er udført under skærpede sikkerhedsforhold, da arbejdet er udført i sporområde med daglig togdrift.

Kontaktpersoner:

NICK PALK
T: 30 94 14 72
M: np@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk