Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

 

 

 

Jernbanepolitik

HSM Industri A/S jernbanesikkerhedspolitik skal sikre, at virksomhedens ydelser ved og på jernbanen sker under jernbanesikkerhedsmæssige korrekte forhold.

Den til enhver tid gældende lovgivning skal følges. Det angår love, regler, bekendtgørelser, og kontraktkrav der kan påvirke HSMs ydelser ved eller på jernbanen og jernbanesikkerheden.

HSMs ledelse vil med jernbanesikkerhedsledelsessystemet:

  • Sikre Jernbanesikkerhedsmålsætninger og kommunikation af disse til egne medarbejdere, leverandører og andre interessenter.
  • Sikre de nødvendige ressourcer til rådighed for at drive et effektivt jernbanesikkerhedsledelsessystem.
  • Gennem fastsættelse af jernbanesikkerhedsmål, løbende forbedre jernbanesikkerhedsledelsessystemet med henblik på at forbedre jernbanesikkerheden på jernbaneinfrastrukturen og for de personer der udfører jernbaneydelser for HSM.
  • Forpligte os til at styre de jernbanesikkerhedsmæssige risici som HSM kan påvirke.
  • Stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
  • Støtte op om, fastholdelse og udvikle en stærk jernbanesikkerheds kultur som skal efterleves af alle relevante medarbejder, leverandører og andre interessenter.
  • Præcisere at manglende jernbanesikkerhed medfører stop af arbejdet på bane indtil korrigeret.
  • Sikre at alle relevante medarbejdere og ledere til enhver tid er bevidste om konsekvens, bidrag og rolle i forbindelse med deres handlinger på jernbanen.
  • Sikre at der eksisterer en åben og aktiv dialog mellem medarbejdere og ledere.