Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

BOP ELEVATOR NR. 6

Offshore og Marine

HSM har netop leveret (marts 2014) BOP
Elevator nr. 6.

Der er brugt tusindvis af timer i projektet. Hvor flere tusinde stumper der er sat sammen, inden vi kunne rette et stolt blik på den hidtil største BOP Elevator på 151,3 tons.

Produktionen startede i juli 2013.

BOP Elevator nr. 6 kan løfte 465 tons. HSM Industri er eneleverandør på BOP Elevatorer.

Inden vi fik BOP Elevator nr. 6 ud af den høje hal, var produktion af BOP Elevator nr. 7 i fuld gang.

Der skal køres intern test af denne ultimo maj 2014. 

Kontaktpersoner:

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

TOM CHRISTENSEN
T: 21 21 55 71
M: tc@hsm.dk

MADS MÜLLER-HANSEN
T: 22 43 75 24
M: mmh@hsm.dk