Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Forsyningsanlæg Kastrup

Arbejder ved banen

Ombygning af 400 meter eksisterende forsyningsfaciliteter i Spor 43.

Opgaven er en totalentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

HSM Industri projekterede alle anlægs­dele hhv. stål, beton, jord, el-anlæg, kloak m.v. Denne opgave blev varetaget af HSM Industris egen tekniske afdeling, som råder over medarbejder der tidligere har udført lignende projekter for DSB.

Opgaven blev løst på ultra kort tid - det stillede store krav til planlægningen.

Kontaktpersoner:

NICK PALK
T: 30 94 14 72
M: np@hsm.dk

HOLGER HANSEN
T: 21 21 55 67
M: heh@hsm.dk