Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

INDUSTRITEKNISKe anlæg

Vores erfaring spænder vidt hvad angår industritekniske anlæg.

Fjernvarme:
For NRGi har vi har stået som totalentreprenør på etablering af fjernvarmenettet i Gjerrild, Ørum, Glesborg. I Trustrup har vi etableret fjernvarmenettet for Trustrup Varmeværk.

Energiforsyning:

Vi har været samarbejdspartner for udvikling af mange af de tekniske løsninger i energiinfrastrukturen på Djursland.   

Komplet røranlæg til hedtvand (190 C)

Mellem GKF (Grenaa Kommunes Forbrændingsanlæg) og DEG (Dong Energy Grenaa) har vi beregnet, konstrueret og udført et komplet røranlæg til hedtvand (190 C). Opgaven er udført i præisoleret rør og er jordforlagt.

Jordforlagt damptransmissionsledning

Fremstilling og montering af damptransmissionsledning fra DEG til BASF. Opgaven er udført i præisoleret rør og er jordforlagt.

1,6 km damptransmissionsledning

Fremstilling og montering af 1,6 km damptransmissionsledning, Ø500 mm fra Grenaa Kraftvarmeværk til SCA Djursland.

800 meter lang damptransmissionsledning

Fra DEG til DDSF har vi beregnet, konstrueret og produceret en damptransmissionsledning DN 300- PN16. Damptransmissionsledning er et lukket system med tilhørende kondensatsystem.
Det var en udfordrende opgave at beregne funderingen og pæleramningen på en ledning, der giver sig 1 meter på 800 meter ved dampudledning.

Biogasanlæg:

Vi har installeret 2 gasmotorer og stået for gas- og fjernvarmeinstallation i Bånlev Biogasanlæg.
Vi har derforuden været med i udførelsen af mindre biogasanlæg i samarbejde med daværende Dansk Biogas.

Kontaktpersoner:

FINN STORGAARD
T: 21 21 55 66
M: fs@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk