Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

INDUSTRITEKNISKe anlæg

Vores erfaring spænder vidt hvad angår industritekniske anlæg.

Fjernvarme:
For NRGi har vi har stået som totalentreprenør på etablering af fjernvarmenettet i Gjerrild, Ørum, Glesborg. I Trustrup har vi etableret fjernvarmenettet for Trustrup Varmeværk.

Energiforsyning:

Vi har været samarbejdspartner for udvikling af mange af de tekniske løsninger i energiinfrastrukturen på Djursland.

 

Komplet røranlæg til hedtvand (190 C°)

Mellem GKF (Grenaa Kommunes Forbrændingsanlæg) og DEG (Dong Energy Grenaa) har vi beregnet, konstrueret og udført et komplet røranlæg til hedtvand (190 C). Opgaven er udført i præisoleret rør og er jordforlagt.

Jordforlagt damptransmissionsledning

Fremstilling og montering af damptransmissionsledning fra DEG til BASF. Opgaven er udført i præisoleret rør og er jordforlagt.


1,6 km damptransmissionsledning

Fremstilling og montering af 1,6 km damptrans-
missionsledning, Ø500 mm fra Grenaa Kraftvarmeværk til SCA Djursland.

800 meter lang damptransmissionsledning

Fra DEG til DDSF har vi beregnet, konstrueret og produceret en damptransmissionsledning DN 300- PN16. Damptransmissionsledning er et lukket system med tilhørende kondensatsystem.
Det var en udfordrende opgave at beregne funderingen og pæleramningen på en ledning, der giver sig 1 meter på 800 meter ved dampudledning.

Biogasanlæg:

Vi har installeret 2 gasmotorer og stået for gas- og fjernvarmeinstallation i Bånlev Biogasanlæg.
Vi har derforuden været med i udførelsen af mindre biogasanlæg i samarbejde med daværende Dansk Biogas.

Kontaktpersoner:

FINN STORGAARD
T: 21 21 55 66
M: fs@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk