Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

transmissionsledning

Industritekniske anlæg

Etablering af 3 km transmissionsledning fra eksisterende ledningsnet ved Lübker Golf Ressort til Ramten by.  Arbejdet udføres under trange forhold, da transmissionsledningen graves i jorden på den gamle banestrækning mellem Nimtofte og Gjerrild.

Transmissionsledningen udføres i 88-9/88-9 x 250 mm Twin rør.

Kontaktpersoner:

FINN STORGAARD
T: 21 21 55 66
M: fs@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk