Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Nord

Industritekniske anlæg

Vi har gennem flere år lavet mange projekter for Kommunekemi og vi udfører også løbende industriservice. Eksempler på opgaver: Montage af neddelere og fødesiloer.

Nødvendige ombygninger af stålkonstruktioner samt fremstilling og montage af skydespjæld. Desuden er der fremstillet og monteret rør og filtre til procesanlæg.

Kontaktpersoner:

FINN STORGAARD
T: 21 21 55 66
M: fs@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk