Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

forsyningsanlæg og Risteperroner, helgoland

Arbejder ved banen

Forsyningsanlæg Helgoland ligger i nordenden af København, tæt ved Svanemølleværket.

Forsyningsanlægget er en videreudvikling af tidligere anlæg. I dette anlæg er der bl.a. lagt stor vægt på den arkitektoniske bearbejdning. Projektet blev udbudt som totalentreprise på fremstilling og montage af komplet forsyningsanlæg til tog. Det er en 160 m lang skærmvæg med elinstallationer, PLC-styringer, aptering med vandtappesteder, olietappesteder og fækaliesugesteder

Anlægget er dobbeltsidet, dvs. at anlægget er bestykket med installationer for servicering af tog på begge sider. Anlægget er udlagt for servicering af 47 togsæt pr. døgn. 

Kontaktpersoner:

NICK PALK
T: 30 94 14 72
M: np@hsm.dk

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

RICKY RØLLE
T: 41 61 77 48
M: rr@hsm.dk