Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Tag til glasgang

Byrum / Design

I operaparken vil der blive opført en 70 m glasgang, der forbinder det centralt beliggende væksthus med Operaens foyer. Her kan folk gå tørskoet fra deres parkerede bil, i den underjordiske parkeringskælder, til Operaen samtidig med at de får en visuel oplevelse af Operaparken. Glasgangen er tegnet af Cobe arkitekterne, men tagets konstruktion er dog  HSMs idé og vi er således både ingeniør og producent på tagkonstruktionen.

Taget bliver fremstillet i sektioner á 6-8 m. De bærende søjler skal fremstilles i rustfrit stål. Bæreprofiler til taget skal være malet firkantet stålrør og selve spærkonstruktionen skal fremstilles i aluminium. På taget skal der til slut anlægges Sedumtag.  

Tagkonstruktionerne sendes på pram fra Grenaa Havn til København sammen med væksthustaget.

Projektering pågår fra april 2021 til 3.-4. kvartal 2021. Herefter skal det i produktion hen over vinteren. Vi starter montageopgaven primo maj 2022.

 

Kontaktpersoner:

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

NICK PALK
T: 30 94 14 72
M: np@hsm.dk