Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Landskabsbro til operaparken

Broer

I forbindelse med etablering af en 70 m glasgang, der forbinder det centralt beliggende væksthus med Operaens foyer, skal vi udvide en eksisterende bro med ca. 2,5 m på den nordlige side og ca. 12-16 m på den sydlige side. Broen forbinder den sydlige Dokø med Operaøen. 

Den nye bro skal bære jord, grus, sten, beton, beplantning, træer og bænke etc. Glasgangen, der med søjler skal stå ned på stålbroen, kræver brodele af en meget kraftig konstruktion. Desuden forekommer der belægningssten og fliser flere steder, samtidig med at broen stadigvæk skal danne adgangsvej for publikum. Broen er i normal drift spæret  for køretøjer med steeler i begge ender, men skal i nødsituation kunne bære brand- og redningskøretøjer. 

Vi skal overfladebehandle broelementerne samt lave nødvendig malebehandling på den gamle bro.

Projektering pågår fra april 2021 frem til sommerferien. Produktion af broen vil starte op i august måned og montagen vil forgå hen over efteråret.

Kontaktpersoner:

NIELS PETER STEFFENSEN
T: 21 21 55 73
M: nps@hsm.dk

NICK PALK
T: 30 94 14 72
M: np@hsm.dk