Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

Nyheder

Nyt fra HSM


Forskønnelse af byrum

I marts måned er vi blevet færdige med at forskønne byrummet mellem Navitas og Bestseller bygningerne på Aarhus Havn.

Opgaven bestod bl.a. af etablering af sidde-plinte i trædækket langs den ene side af spejlbassinet. Plintene er bygget op omkring monterede stålkasser, hvori der er plantet træer.

Andre nyheder